צוואות

נושא הצוואה הינו נושא בעל חשיבות עליונה אשר יכול, בסופו של יום, לרכז את כל חייו ורצונותיו של אדם לאחר יומו האחרון. 

אדם עובד כל חייו וצובר רכוש, חברים ולעיתים גם חלילה שונאים.

עריכת צוואה בצורה נכונה תדאג שרכושו של אדם, אשר לצבירתו עמל רבות במהלך חייו, יחולק באופן שבו אותו אדם היה רוצה שיחולק , בין בני משפחתו ואולי גם חבריו, וימנע בכך הליכים משפטיים ארוכים ומתישים בין היורשים. 

הצורך בצוואה הוא צורך בסיסי וחיוני לכל אדם אשר רוצה לתת משמעות אמתית לחייו ולרכושו, ולדאוג לחלוקת רכושו אשר צבר במהלך חייו, בעמל רב לאנשים אשר באמת ראויים לזה. ואילו, היעדר צוואה יכול לגרום למצב של חלוקת רכושו של אדם שלא על פי רצונו ולמעשה לחוסר צדק ועוול רב ואף לגרום ליורשיו של המנוח עימותים והתדיינויות רבות בבתי משפט.

ניתן להימנע מחוסר הצדק ואי הנעימות באמצעות פנייה לערכאות משפטיות לאחר לכתו של אדם ע"י עריכת צוואה אצל אדם מוסמך, פעולה אשר עלותה נמוכה מאוד באופן יחסי לתועלת אשר היא מביאה, ובראש ובראשונה מכבדת את רצונו של המנוח. 

בנוסף, במקרים של הורשת נחלה, יש לדעת כיצד לערוך את הצוואה בצורה שתהיה קבילה ומותאמת להוראות רשות מקרקעי ישראל, רשות המסים, הוראות התכנון והבניה ושתמנע סכסוך מיותר בין היורשים. 

משרדנו מתמחה שנים רבות בעריכת צוואות מכל סוג, ונכון לתת שירות ע"מ שתהיו רגועים כשהזכויות שלכם מוסדרות כפי שחפצה נפשכם.