הגב׳ הילה סעד

 בוגרת לימודי המשפטים (LL.B) בקריה האקדמית אונו בקרית אונו.  וכיום מתמחה במשרדינו. 
במסגרת התמחותה חולשת הילה על כל תחומי המשרד ומהווה כלי עזר רב לתפעולו היסודי.